„Ogrody Krakowian”, czyli krakowskie parki kieszonkowe, otrzymały nagrodę honorową Towarzystwa Urbanistów Polskich w ogólnokrajowym konkursie na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w zieleni.

Realizowany przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie projekt ma na celu stworzenie w każdej dzielnicy przestrzeni małych, przyjaznych dla mieszkańców terenów zielonych służących szeroko pojętej rekreacji.

To są tak zwane parki kieszonkowe. Nazwane ze względu na niewielki obszar, który zajmują. Przeważnie nie przekraczają powierzchni 5000 m2. Zupełnie odwrotnie jest natomiast z ich funkcją, której nie da się przecenić.

Idea parków kieszonkowych jest odpowiedzią na ważną kwestię dostępności terenów zielonych dla mieszkańców wielkich aglomeracji miejskich. Sytuacją idealną jest ta, w której każdy ma wokół siebie park, skwer lub inny teren zielony w odległości 5-15 minut spaceru od miejsca zamieszkania - informuje ZZM.