Opłata likwidacyjna to termin związany z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, zwanym inaczej UFK. Tego typu polisy posiada kilka milionów osób w Polsce. Wokół tematu opłat likwidacyjnych i UFK narosło wiele kontrowersji, związanych z nieprawidłowościami ubezpieczeń. Wśród nich, sąd uznał za niedozwoloną praktykę braku wskazywania w umowie ubezpieczeniowej sposobu ustalania opłat likwidacyjnych, a ponad to, że podczas zakupu polis z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym konsumenci nie posiadali pełnych informacji i byli wprowadzani w błąd. Zastanawiasz się zatem, jak przebiega odzyskanie opłaty likwidacyjnej? Jeśli nie wiesz, jak uzyskać zwrot opłaty likwidacyjnej, zapoznaj się z informacjami, które prezentujemy poniżej. Znajdziesz tam wyjaśnienie najważniejszych pojęć i wskazówki, jak uzyskać zwrot opłaty likwidacyjnej.

Opłata likwidacyjna - co to jest?

Zastanawiasz się, co to jest opłata likwidacyjna? Najprościej rzecz ujmując jest to zapis, który występuje w umowach ubezpieczeniowych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Umowy te od kilkunastu lat są zawierane w Polsce. Charakteryzują się dużym stopniem skomplikowania, który jest trudny do zrozumienia dla przeciętnych konsumentów. Nie jest to klasyczne ubezpieczenie, a raczej ubezpieczenie połączone z lokatą. Opłata likwidacyjna związana jest z likwidacją tego typu ubezpieczenia. Jest to inaczej mówiąc sankcja za przedterminowe rozwiązanie umowy. 

Opłata likwidacyjna - rzecznik finansowy

Jeśli martwi Cię opłata likwidacyjna rzecznik finansowy jest organem, do którego możesz zwrócić się po pomoc. Ze względu na liczne nieprawidłowości i wiele niezadowolonych konsumentów, do rzecznika finansowego kierowana jest bardzo duża ilość skarg, dotyczących opłat likwidacyjnych. Wiele z tych spraw jest objętych postępowaniem. Zapisy dotyczące tego typu sankcji zostały uznane za naruszające zbiorowy interes konsumentów. Odzyskiwanie opłat likwidacyjnych to obecnie cel wielu niezadowolonych klientów ubezpieczeniowych. 

Opłata likwidacyjna polisolokaty

Opłata likwidacyjna polisolokaty dotyczy sankcji wynikających z przedterminowego rozwiązania umowy ubezpieczeniowej z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Ta kara może sprawiać, że konsumenci tracą nawet do 100% swoich zgromadzonych środków. Według rzecznika finansowego, opłata likwidacyjna polisolokaty przerzuca na klienta koszty jej zawarcia, zamiast pokrywać koszty jej rozwiązania. 

Jak uzyskać zwrot opłaty likwidacyjnej?

Zastanawiasz się, jak uzyskać zwrot opłaty likwidacyjnej? Odzyskanie opłaty likwidacyjnej jest możliwe, chociaż jest to niełatwy proces. Przede wszystkim sąd musi uznać, że zawarta umowa UFK zawiera zapisy, które są uznawane za abuzywne. Jeśli chcesz mieć pewność sukcesu, najlepiej udać się w tej sprawie do profesjonalistów, których znajdziesz na przykład tutaj oplatylikiwdacyjne24. Odzyskiwanie opłat likwidacyjnych to coś, w czym warto poradzić się specjalistów, którzy wyjaśnią wszelkie problematyczne kwestie i pomogą krok po kroku w całym procesie. 

Odzyskiwanie opłat likwidacyjnych - etapy

Odzyskiwanie opłat likwidacyjnych przy współpracy z profesjonalną firmą, dzieli się na następujące etapy: 

  • bezpłatna analiza prawna Twojej umowy, 
  • opracowanie strategii postępowania i wycena,
  • szybka likwidacja polisy, 
  • dochodzenie należnych roszczeń.