W 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ przy ul. Wrocławskiej otwarto w poniedziałek, 9 września Centrum Leczenia Nowotworów Skóry i Czerniaka. Centrum służy pomocą pacjentom z podejrzeniem nowotworu skóry, postawionym przez lekarzy innych specjalności.

Centrum Leczenia Nowotworów Skóry i Czerniaka (CLNSC) to specjalistyczny ośrodek działający na terenie Polikliniki Szpitala, który powstał w odpowiedzi na rosnącą liczbę zachorowań na nowotwory skóry, w tym na czerniaka. Skupia w jednym miejscu wykwalifikowany zespół dermatologów, zespół chirurgów onkologicznych doświadczony w diagnostyce i leczeniu czerniaka oraz innych nowotworów skóry, a także świetnie przygotowany zespół chirurgów plastycznych. Ponadto, ściśle współpracuje z onkologami klinicznymi i innymi specjalistami zajmującymi się leczeniem m. in. chorych na czerniaka w ramach konsylium onkologicznego i karty DILO.

Centrum służy pomocą pacjentom z podejrzeniem nowotworu skóry postawionym przez lekarzy innych specjalności, oferując pełną diagnostykę, w tym badanie dermatoskopowe lub wideodermatoskopowe, diagnostykę chirurgiczną z odpowiednim badaniem histopatologicznym i konsultacje wielospecjalistyczne. Do Centrum mogą także zgłaszać się chorzy z rozpoznaniem mikroskopowym postawionym w innym szpitalu, a także z chorzy, u których choroba jest bardziej zaawansowana – np. z przerzutami do węzłów chłonnych czy przerzutami odległymi.

Lekarze pracujący w Centrum pomogą odpowiednio zaplanować najlepsze w danym przypadku leczenie. Pacjenci mogą rejestrować się do Centrum ze skierowaniem do Poradni Dermatologicznej lub Chirurgii Onkologicznej.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali przedstawiciele szpitala: komendant płk lek. Artur Rydzyk, z-ca komendanta płk lek. Piotr Marszałek, z-ca komendanta płk lek. dent. Piotr Sokół, z-ca dyrektora MOW NFZ ds. Służb Mundurowych Agnieszka Pietraszewska-Macheta, dr n. med. Tomasz Wojewoda – kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Naczyniowej, prof. nadzw. dr hab. n. med. Wojciech Wysocki – konsultant Kliniki, członek Rady Naukowej Akademii Czerniaka.