Przyklasztorna łąka znajdująca się za murami klasztoru na Skałce została otwarta dla mieszkańców. To efekt podpisanej umowy nieodpłatnej dzierżawy przez miasto terenu należącego do zakonu oo. paulinów.