Dane Eurostatu są korzystne dla Kraju nad Wisłą. Polska jest jednym z najbezpieczniejszych miejsc dla kobiet. Najgorzej wypada Anglia, Szwecja i Islandia. Tam wskaźnik wynosi odpowiednio 62, 69 i 92.

Polska wraz z Grecją i Słowacją wypadają bardzo korzystnie - to kraje z najniższą ilością gwałtów na kobietach, przypadających na 100 tysięcy mieszkańców. Wskaźnik wynosi poniżej 2. 

Europa Wschodnia i południe kontynentu są bezpieczne dla pań, w porównaniu z bogatymi krajami Europy Zachodniej i Północnej. W Norwegii, Niemczech, Francji czy Holandii gwałty zdarzają się nawet do 15 razy częściej niż w Polsce!

Pełne statystyki są umieszczone pod linkiem:

http://apsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do

Co ciekawe, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Cezary Kaźmierczak dostał bana na 24 godziny za umieszczenie statystyk na Facebooku. 

Warto wiedzieć, że jeszcze inne badania potwierdzają, iż Polska to bezpieczna przystań. W 2018 roku powstał raport 2018 Global Wealth Migration Review”. Według tego dokumentu na tle gwałtów Polska zajmuje szóste miejsce pod względem bezpieczeństwa.