Podejrzany poszukiwany jest na podstawie listu gończego wydanego przez Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie w związku z naruszeniem art. 55 ust. 1 i 3 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, tj. za przywóz na terytorium Polski znacznej ilości środków odurzających. Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia wydał wobec Adriana Gurgula postanowienie o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Rysopis:

Wzrost: ok. 186 - 190 cm

Sylwetka: średnia

Włosy: krótkie, proste, koloru ciemny blond

Twarz: owalna

Oczy: jasne

Cera: blada

29-latek ostatni raz był zameldowany w Krakowie przy ulicy Narvik. Wszelkie informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca przebywania poszukiwanego mężczyzny można kierować do Komisariatu Policji VI w Krakowie pod nr tel. 12-61-52-917 lub 112.

Policja ostrzega, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce, grozi kara pozbawienia wolności  do lat 5. Równocześnie policja przypomina o zapewnieniu utrzymania tajemnicy co do osoby informującej.