Prof. Jacek Dubiel, krakowski kardiolog, nauczyciel akademicki, wieloletni szef II Kliniki Kardiologii Collegium Medicum otrzymał w środę, 23 października tytuł Profesora Honorowego Uniwersytetu Jagiellońskiego. W wydarzeniu wzięli udział m.in. prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, wiceprezydent Andrzej Kulig, przedstawiciele władz Uczelni oraz Collegium Medicum UJ.

Z wnioskiem o nadanie tytułu wystąpili profesorowie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UJ. Prof. Jacka Dubiela uhonorowano za:

  • wybitne osiągnięcia naukowe i dydaktyczne oraz promowanie rozwoju kadry naukowej;
  • szczególne zasługi we wprowadzaniu nowoczesnej kardiologii interwencyjnej w Polsce, w tym „Małopolskiego programu leczenia zawału serca”, który stał się wzorcem do organizacji opieki przed i wewnątrzszpitalnej nad pacjentem z zawałem serca nie tylko w Polsce, ale również w Europie i Stanach Zjednoczonych;
  • niezwykły talent dydaktyczny i mistrzostwo w łączeniu ogromu wiedzy medycznej z historią medycyny, filozofią i sztuką.

Prof. dr hab. med. Jacek Dubiel jest specjalistą kardiologiem. Przez pięćdziesiąt lat związany z II Kliniką Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, której przez ponad dwadzieścia lat był szefem. Nauczyciel wielu lekarzy kardiologów. Wykładowca kongresów w kraju i za granicą. Wielokrotnie nagradzany i wyróżniany przez środowiska medyczne, lekarskie jak i pacjentów.

Diagnozuje i leczy pacjentów cierpiącymi na schorzenia kardiologiczne, w tym chorych z zawałem serca, nadciśnieniem tętniczym, chorobą wieńcową czy niewydolnością mięśnia sercowego. Jest honorowym członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Tytuł Profesora Honorowego nadaje Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego na wniosek Rektora, po zasięgnięciu opinii Konwentu Godności Honorowych. Tytuł nadawany jest wybitnym uczonym, którzy szczególnie zasłużyli się dla Społeczności Akademickiej. Do tej pory tytułem Profesora Honorowego UJ nagrodzeni zostali: prof. Krystyna Dyrek (Wydział Chemii), prof. Ralph Józefowicz (Wydział Lekarski), prof. Stanisław Penczek (Wydział Chemii), prof. Kazimierz Polański (Wydział Filologiczny), prof. Adam Strzałkowski (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej), prof. Józef Wolski (Wydział Historyczny), prof. Adam Bielański (Wydział Chemii), prof. dr hab. Andrzej Hrynkiewicz (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej), prof. dr hab. Antoni Jackowski (Wydział Biologii i Nauk o Ziemi), prof. dr hab. Andrzej Białas (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej), prof. dr hab. Andrzej Staruszkiewicz, (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej), prof. dr hab. Andrzej Pelczar (Wydział Matematyki i Informatyki), prof. dr hab. Stanisław Waltoś (Wydział Prawa i Administracji), prof. dr hab. Franciszek Ziejka (Wydział Polonistyki), prof. Jacek Klinowski (Wydział Chemii UJ/Uniwersytet w Cambridge), prof. dr hab. Janusz K. Kozłowski (Wydział Historyczny), prof. dr hab. Andrzej Zoll (Wydział Prawa i Administracji).