Zostały wprowadzone zmiany w organizacji ruchu na ul. Igołomskiej. Przejazd pod istniejącym wiaduktem kolejowym został zwężony z dwóch do jednego pasa ruchu.

Rozpoczęło się bowiem wyburzanie przyczółku mostu. Ruch odbywa się wahadłowo pasem prowadzącym w kierunku centrum Krakowa. Na miejscu ustawione zostały tymczasowe sygnalizatory sterujące ruchem.

W kolejnej fazie przebudowy wiaduktu ruch zostanie przerzucony na sąsiedni pas prowadzący w kierunku ul. Brzeskiej, tak by drogowcy mogli zająć się wyburzaniem i rekonstrukcją drugiego przyczółku. Prace potrwają do 31 maja.

Połówkowe zamknięcie i późniejsze etapowe wyburzenie podpór przy jednoczesnym utrzymaniu ruchu samochodów jest konieczne, ponieważ obiekt nie odpowiada standardom i parametrom budowanej ul. Igołomskiej. Dodatkowo pomiędzy nowymi nośnikami, które zwiększą światło tunelu, a tym samym liczbę pasów ruchu z jednego do dwóch w każdym kierunku – już teraz zbudowana zostanie docelowa podpora na środku jezdni. Prace będą też prowadzone nad wiaduktem. Tam rozebrane, a następnie odbudowane według nowej technologii zostanie przęsło mostu, po którym przez cały czas będzie się odbywał ruch pociągów.

Kolejna ważna zmiana dotycząca wiaduktu będzie związana z budową tymczasowej skrajni jezdni. Już teraz wzdłuż ulicy Igołomskiej postawione zostały nowe znaki informujące o zakazie poruszania się pod wiaduktem pojazdów, których wysokość przekracza 3,7 m. Zakaz zacznie obowiązywać już za kilka tygodni.