Michał Dąbrowski z Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce wnosi o zaprzestanie traktowania psów jako tanich systemów alarmowych.