Musiałaś mieć swoje powody, dla których zerwałaś tę znajomość. Może i tłumaczyłaś mu setki razy, dlaczego ze sobą nigdy nie będziecie. Ale masz wrażenie, że do niego to nie dociera. Im bardziej mu odmawiasz, tym bardziej staje się zaborczy. Nachodzi Cię, wydzwania po kilkadziesiąt razy w ciągu dnia, nawet zdarzyło się, że Ci groził. Pamiętaj, że w takiej sytuacji stoi za Tobą prawo.

Stalking
Mówimy o nim kiedy padamy ofiara nękania przez inną osobę, mimo dawania jej do zrozumienia, że nie życzymy sobie żadnych telefonów lub wiadomości od niej. Jest to dość młode pojęcie, które musiało zostać uregulowane ze względu na coraz częstsze wykroczenia na tym polu. Nękanie podlega przepisom zawartym w Kodeksie Karnym. O tym dokładnie mówi Artykuł 190a:

§ 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

W kodeksie wykroczeń znajdziemy artykuł 107, w którym została zawarta informacja o tym, że osoby złośliwie nękające swoje ofiary, mogą odpowiedzieć za te czyny poprzez karę ograniczenia wolności, karę grzywny lub naganę.

Napaść
Jeśli doszło do przekroczenia Twojego bezpieczeństwa w sposób fizyczny, będąc na przykład zmuszana do przebywania z tą osobą, wtedy Twój prześladowca może zostać oskarżony o napaść, a nawet czyn narażający na zagrożenie zdrowia bądź życia.
W zależności od rodzaju przesyłanych treści, jeżeli w nich znajdują się groźby, słowa dotyczące zemsty, wtedy są to groźby karalne.
Nie masz wpływu na działanie ze strony byłego chłopaka. Uleganie mu, wcale nie zwiększy Twojego poczucia bezpieczeństwa, może to być tylko chwilowym rozwiązaniem. Identycznie, samodzielne stawianie czoła problemowi, może doprowadzić Cię do sytuacji bez wyjścia, ponieważ Twój były chłopak będzie niebezpiecznie przesuwał kolejne granice.

Zgłoś sprawę na policję
To na pewno nie jest komfortowa sytuacja, jeśli przynajmniej kilkanaście razy dziennie dostajesz obraźliwe SMS-y, głuche telefony bądź nagabywanie do nawiązania do bliższej relacji. Jest to coś znaczenie więcej, niż to, że „chłopak nie chce się odczepić”.
Pod żadnym pozorem nie kasuj wiadomości, nagrywaj telefony, lub zbieraj inne dowody, które potwierdzą, iż mężczyzna faktycznie dawno przekroczył granicę poczucia Twojego bezpieczeństwa. Koniecznie zgłoś sprawę na policję, wtedy szybko uchronisz się przed dalszym rozwojem sytuacji. Jeżeli do nękania dochodzi jedynie przez portal społecznościowy bądź telefon, wtedy warto zgłosić się do administratora portalu bądź operatora o zablokowanie kontaktu dręczyciela z Tobą.