Kierowcy karetek w Krakowie twierdzą, że muszą sami płacić za uszkodzenia ambulansów – jeśli specjalnie zwołana komisja orzeknie, że to właśnie oni zawinili gdy doszło do kolizji. Niektórzy ratownicy są oburzeni sytuacją, uważają że będą musieli jeździć wolniej, a pogotowie uważa, że to nie koszt naprawy, a upomnienie.

Według Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego prawda jest taka, że ich pracownicy nie płacili i nie płacą za naprawę karetek. Od kilkunastu lat w niezmienionej formie  w Krakowskim Pogotowiu Ratunkowym obowiązuje procedura, która jest stosowana w przypadku wszystkich szkód, do jakich doszło w mieniu KPR, nie tylko uszkodzenia ambulansów.

Każde zdarzenie jest rozpatrywane przez Komisję Kolizji, Wypadków i Szkód w mieniu KPR. Posiedzenie Komisji odbywa się w obecności pracownika lub – jeśli on tak zadecyduje, odbywa się zaocznie.

W skład komisji wchodzą: pracownicy merytoryczni, inspektor BHP, Społeczny Inspektor Pracy, specjalista medycyny pracy, przedstawiciel związku zawodowego, ewentualnie powołani eksperci, w razie takiej potrzeby.

Regulamin określa, że Komisja, analizując odpowiedzialność za szkodę, ustala okoliczności, przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, a także ustala, w jaki sposób konieczność wykonywania obowiązków służbowych mogła wpłynąć na powstanie szkody. Komisja opiera się również na wynikach postępowania policji, prokuratury lub sądu – jeżeli takie postępowanie było prowadzone.

Jeżeli Komisja uzna winę pracownika, może go obciążyć finansowo, na podstawie  Kodeksu Pracy – cyt. „Odszkodowanie ustala się w wysokości wyrządzonej szkody, jednak nie może ono przewyższać kwoty 3-miesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody”.

Kwoty, jakimi są obciążani pracownicy, stanowią symboliczne upomnienie za wyrządzenie szkody – w tym roku kosztami obciążono 25 kierowców średnio na kwotę ok. 120 zł. Trzy sprawy są w toku, a 17 kierowców nie otrzymało żadnego upomnienia.

Pracownik może złożyć propozycję ugody na naprawienie szkody. Ma również prawo złożenia w ciągu 7 dni wniosku do dyrektora o ponowne przeanalizowanie sprawy.

Wszystkie samochody (w tym karetki) należące do Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego mają wykupione polisy OC, AC i NNW. Samochody które mają mniej niż 6 lat (to ponad 75 procent taboru) , mają ubezpieczenie AC z franszyzą w wysokości 3 tys. złotych. Natomiast dla samochodów starszych zastosowano ubezpieczenie tylko od szkody całkowitej. Taka decyzja została podjęta ze względu na drastyczny wzrost składek ubezpieczeniowych, jakie zaproponowały firmy ubezpieczeniowe w przetargu na rok 2017r. Był to wzrost prawie trzykrotny, o kilkaset tysięcy złotych. Ambulanse mają dość dużą szkodowość, ale zwykle dotyczy to drobnych napraw, więc takie rozwiązanie uznano za najbardziej korzystne, porównując wzrost składki do kosztów związanych z naprawami.

Zmiana sposobu ubezpieczania samochodów nie miała wpływu na procedurę postępowania w przypadku szkód w mieniu KPR. W tym zakresie regulamin nie uległ zmianie, uważa rzecznik prasowy Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego Joanna Sieradzka.