Kraków to miasto otwarte, aktywne i dynamiczne, miasto ludzi młodych. To jedno z niewielu polskich miast, w którym przybywa mieszkańców. Wybierają Kraków, bo uważają, że to dobre miejsce do życia – ze względu na zatrudnienie, edukację, wydarzenia kulturalne. Wielu młodych ludzi przyjeżdża tu za pracą, a w konsekwencji osiedla się i zakłada rodzinę.

Wśród codziennych obowiązków dla rodziców cenna okazuje się kompleksowa informacja dotycząca dostępności do różnych form opieki nad dziećmi, świadczeń czy oferty kulturalnej. Pomóc w tym może „Informator krakowskiej rodziny” – kompendium wiedzy na temat dostępności różnych usług dla rodzin.

„Informator krakowskiej rodziny” został przygotowany przez Urząd Miasta Krakowa we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Jest to wydawnictwo skierowane do wszystkich krakowskich rodzin. Ma być przewodnikiem dla rodzin po obszernej ofercie miasta: edukacyjnej, sportowej, zdrowotnej. Znajdują się tam m.in. informacje dotyczące zarówno załatwienia spraw urzędowych, wsparcia rodziny, możliwości ubiegania się o świadczenia, jak i różnorodne propozycje spędzenia wolnego czasu w rodzinnym gronie. Można tam uzyskać także informacje o programach profilaktycznych, edukacyjnych, usługach świadczonych przez placówki medyczne, gdzie szukać informacji i pomocy medycznej, wykaz poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz szpitali, przychodni i aptek całodobowych. Publikacja porusza także kwestie opieki nad dzieckiem od wieku niemowlęcego aż po wiek szkolny, opieki nad osobą niepełnosprawną oraz seniorem w rodzinie, zawiera telefony i adresy, spis wykazów instytucji.

Informator został wydany w nakładzie 30 000 egzemplarzy. Będzie dostępny we wszystkich lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa (ze szczególnym uwzględnieniem miejsc, w których znajduje się Wydział Spraw Administracyjnych, Wydział Spraw Społecznych, Wydział Edukacji, Urząd Stanu Cywilnego, Biuro ds. Ochrony Zdrowia, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, Grodzki Urząd Pracy, Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień) oraz wręczany w szpitalach położniczych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, rodzicom nowonarodzonych dzieci. Planowana jest także dystrybucja w krakowskich Klubach Rodziców. Informator jest dostępny w formacie PDF na stronie www.kkr.krakow.pl w zakładce Informator krakowskiej rodziny. Dystrybucja informatora już się rozpoczęła.

Kolejne wydania będą poprawiane i aktualizowane zgodnie z sugestiami czytelników. Wszelkie spostrzeżenia i propozycje można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres informatorrodzinny@um.krakow.pl. Ankieta oceny „Informatora krakowskiej rodziny” dostępna jest na stronie www.kkr.krakow.pl/ankieta.