Związek Nauczycielstwa Polskiego zapowiedział na jutro (wtorek, 23.04) manifestację. Manifestacja ma się rozpocząć o godz. 11.00 przed budynkiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Po niej prezydium ZG ZNP zadecyduje, co dalej ze strajkiem.

Pzypomnijmy, że ogólnopolski strajk nauczycieli zorganizowany przez ZNP i Forum Związków Zawodowych rozpoczął się 8 kwietnia. Mimo kilku spotkań strona protestująca nie dogadała się ze stroną rządową. Były zagorożone egzaminy gimnazjalne. Wbrew obawom, na szczęscie się odbyły. Obecnie pod znakiem zapytania stoją egzaminy maturalne, które nieubłagalnie zbliżają się wielkimi krokami. Do matur mogą przystąpić uczniowie, którzy otrzymają świadectwa ukończenia szkoły, za co bezpośrednio odpowiedzialni są nauczyciele, wystawiający oceny końcowe. To rada pedagogiczna może umożliwić podopiecznym podejście do egzaminów maturalnych. Klasy maturalne kończą rok szkolny 26 kwietnia.

Jak długo potrwa strajk – na to pytanie odpowiedzi nie zna nikt. Jeśli jednak protestujący i rząd nie dojdą szybko do porozumienia, mogą zacząć się prawdziwe problemy.