W co najmniej 29 placówkach nie odbędą się w środę, 24 kwietnia zajęcia edukacyjne – informuje Wydział Edukacji UMK (dane na godz. 14.20 we wtorek, 23 kwietnia).

Należy jednak pamiętać, że dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek mogą wystosować wnioski także później (w reakcji na zmieniającą się sytuację w danej placówce), dlatego przypominamy o tym, że informacje o bieżącej sytuacji w swojej placówce najlepiej uzyskać u jej dyrektora - dodaje Wydział Edukacji UMK.   

Lista szkół, przedszkoli i placówek, w których zostały zawieszone zajęcia w środę, 24 kwietnia (stan na godz. 14.20 we wtorek, 23 kwietnia):

 • Samorządowe Przedszkole nr 65
 • Samorządowe Przedszkole nr n82
 • Samorządowe Przedszkole nr 137
 • Samorządowe Przedszkole nr 165
 • Samorządowe Przedszkole nr 175
 • Samorządowe Przedszkole nr 178
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
 • Szkoła Podstawowa nr 2
 • Szkoła Podstawowa nr 18
 • Szkoła Podstawowa nr 21
 • Szkoła Podstawowa nr 30
 • Szkoła Podstawowa nr 31
 • Szkoła Podstawowa nr 32
 • Szkoła Podstawowa nr 36
 • Szkoła Podstawowa nr 38
 • Szkoła Podstawowa nr 52
 • Szkoła Podstawowa nr 55
 • Szkoła Podstawowa nr 62
 • Szkoła Podstawowa nr 89
 • Szkoła Podstawowa nr 93
 • Szkoła Podstawowa nr 119
 • Szkoła Podstawowa nr 126
 • Szkoła Podstawowa nr 138
 • Szkoła Podstawowa nr 144
 • Szkoła Podstawowa nr 153
 • Szkoła Podstawowa nr 156
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35
 • Liceum Ogólnokształcące nr 2