Od 1 września do 30 czerwca 2017 r. uczniowie szkół podstawowych i przedszkolaki będą podróżować po Krakowie bezpłatnie komunikacją miejską. Decyzję w tej sprawie podjęła Rada Miasta Krakowa. Bezpłatne przejazdy mają być nie tylko formą wsparcia dla rodzin z dziećmi, ale też zachętą dla najmłodszych krakowian, aby taki środek transportu wybrali również w przyszłości.

Rada Miasta Krakowa podjęła dwie uchwały w tej sprawie (Nr XL/707/16 z dnia 30 marca 2016 r. oraz Nr L/920/16 z dnia 6 lipca 2016 r.). Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów przysługują wszystkim dzieciom od urodzenia do czasu rozpoczęcia obowiązku szkolnego (na podstawie oświadczenia rodzica/opiekuna podróżującego z dzieckiem) oraz  uczniom krakowskich szkół podstawowych, w okresie roku szkolnego tj. od 1 września do 30 czerwca (na podstawie ważnej legitymacji szkolnej ucznia szkoły podstawowej zlokalizowanej w Krakowie).

Uprawnione dzieci będą mogły bezpłatnie podróżować wszystkimi tramwajami i autobusami komunikacji miejskiej na liniach miejskich i aglomeracyjnych w strefie biletowej I i II. Uczniowie szkół zlokalizowanych poza granicami Krakowa, będą mieli nadal uprawnienie do przejazdów na podstawie biletów ulgowych.

Przypominamy także, że Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu jest partnerem kampanii „Kraków. Mobilność aktywna”, której celem jest zachęcenie krakowian do zmiany nawyków komunikacyjnych.