17 lutego podczas trzygodzinnych konsultacji społecznych mieszkańcy Krakowa mieli okazję przedstawić propozycje zagospodarowania terenu wokół Zalewu Bagry odpowiadające ich realnym potrzebom.

Na spotkaniu przeprowadzono ankietę, której wyniki miały zostać wykorzystane w trakcie planowania przestrzeni Parku Miejskiego Bagry Wielkie. Uczestnicy konsultacji zostali podzieleni na cztery kilkunastoosobowe grupy, w których analizowano - w skali makro - cały obszar Zalewu, i w skali mikro - ich wschodnią część.

Sugestie większości uczestników warsztatów wskazują na:

  • potrzebę budowy zamkniętego ciągu pieszo-rowerowego wokół Zalewu Bagry (w sposób jak najmniej ingerujący w środowisko),
  • zachowanie naturalnego charakteru obszaru wokół Zalewu Bagry,
  • zwiększenie ilości nasadzeń drzew i krzewów,
  • zagospodarowanie terenu wokół Zalewu w sposób umożliwiający aktywne spędzanie czasu nad zbiornikiem (plaża, miejsca do grillowania, piknikowania, wypożyczalnia kajaków, rowerków, kąpielisko) oraz obserwację unikatowej przyrody,
  • konieczność ograniczenia ruchu samochodowego wokół całego Zalewu (zakazy wjazdu, słupki uniemożliwiające wjazd),
  • potrzebę wprowadzenia i zwiększenia liczby sanitariatów.

W dniach od 27 do 31 marca odbyły się międzynarodowe studenckie warsztaty projektowe na opracowanie koncepcji zagospodarowania wschodniego fragmentu Parku Miejskiego Bagry Wielkie z obszarem tematycznym „Mała Chorwacja”. Warunki i wymagania konkursowe obejmowały konieczność uwzględnienia wyników konsultacji społecznych.W trakcie warsztatów studenci pracowali w międzynarodowych i interdyscyplinarnych grupach nad pomysłem koncepcyjnym na wschodnią część Parku. Do zaprojektowania przewidziano: układ komunikacyjny, kompozycję zieleni, plażę, elementy małej architektury i ścieżkę edukacyjną dotyczącą tematyki chorwackiej. W trakcie trzech dni pracy warsztatowej, po zapoznaniu z terenem i jego uwarunkowaniami, powstały ambitne projekty łączące poszanowanie unikalnych wartości przyrodniczych z zagospodarowaniem o charakterze rekreacyjnym.

Ostatniego dnia warsztatów przewidziano publiczną prezentację prac z udziałem mieszkańców Krakowa. Jury i przybyli mieszkańcy byli jednogłośni w swoim wyborze – zwyciężyła grupa nr 3 w składzie: Marija Petričević, Mira Medović, Katarzyna Machaj, Małgorzata Czyszczoń.Ideą przewodnią pracy było utworzenie zielonej oazy, która w swej treści tematycznej bogato nawiązuje do Chorwacji przy jednoczesnym zachowaniu walorów ekologicznych. Dodatkowo wzbogacono Park o funkcję edukacyjną dla społeczności lokalnej. Projektanci zaplanowali molo dla wędkarzy, pomost z miejscem obserwacji ptaków, łąki kwietne, plac zabaw z pagórkami, miejsce ekspozycji plenerowej, park linowy dla dzieci, plażę, siedziska, boiska do gier polskich i chorwackich, miejsce z pergolą przeznaczone na gastronomię, przebieralnie i toalety.

Zarząd Zieleni Miejskiej w kwietniu planuje wyłonić wykonawcę projektu budowlano-wykonawczego dla wschodniej części Parku z uwzględnieniem wytycznych z zwycięskiej koncepcji z warsztatów. Priorytetem będzie ekstensywne zagospodarowanie z poszanowaniem środowiska przyrodniczego i dokomponowanie atrakcyjnej roślinności zgodnej z siedliskiem. Wybrany projektant zweryfikuje zgodność pracy młodych projektantów z zapisami obowiązującego tu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i postara się uwzględnić maksymalnie dużo 
pomysłów.

Link do zwycięskiego projektu