19 sierpnia w pierwszym i drugim krakowskim Komisariacie Policji odbyła się uroczystość wprowadzenia nowych komendantów. Stanowisko komendanta Komisariatu Policji II w Krakowie objął podinspektor Jacek Cholewa, który zastąpił podinspektora Tomasza Drożdżaka, obecnie pełniącego obowiązki szefa miechowskiej policji. Z kolei zastępcą komendanta Komisariatu Policji I został komendant Zbigniew Kubacki, dotychczasowy naczelnik wydziału kryminalnego.

"Gratuluję Panom awansów. Życzę powodzenia i samych sukcesów" - powiedział inspektor Janusz Barcik, Komendant Miejski Policji w Krakowie.

Oba komisariaty swoim zasięgiem obejmują ścisłe centrum Krakowa, komisariat numer jeden Stare Miasto i okoliczne ulice, a numer dwa między innymi teren dworców MDA i PKP.
Komisariat Policji I jest największym krakowskim komisariatem, porównywalnym w zakresie liczby etatów policjantów i pracowników ze średniej wielkości komendą powiatową w Małopolsce.