19 sierpnia w pierwszym i drugim krakowskim Komisariacie Policji odbyła się uroczystość wprowadzenia nowych komendantów. Stanowisko komendanta Komisariatu Policji II w Krakowie objął podinspektor Jacek Cholewa, który zastąpił podinspektora Tomasza Drożdżaka, obecnie pełniącego obowiązki szefa miechowskiej policji. Z kolei zastępcą komendanta Komisariatu Policji I został komendant Zbigniew Kubacki, dotychczasowy naczelnik wydziału kryminalnego.