Zarząd Infrastruktury Komunalnej i transportu w Krakowie wspólnie z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym rozpoczął przygotowania do wprowadzenie powakacyjnego rozkładu jazdy. Zmiany zostaną wprowadzone od soboty 27-go sierpnia. Obecnie MPK przygotowuje rozkłady jazdy, które niebawem będą dostępne m.in. w Internecie.

Zmiany w powakacyjnych rozkładach jazdy:

  • linia 127 – w okresie do 25.09.2016 r. będzie kursowała tylko w dni powszednie;
  • linia 139 – będzie kursowała ze zwiększoną w godzinach szczytu częstotliwością co 5-7,5 minuty;
  • linia 142 – będzie kursowała ze zwiększoną w godzinach międzyszczytowych częstotliwością co 20 minut – całkowita liczba kursów pozostaje bez zmian;
  • linie 352 i 427 będą kursowały na dotychczasowych zasadach do 25.09.2016 r.;
  • linia 409 – linia będzie przywrócona w terminie późniejszym – informacja zostanie przekazana z odpowiednim wyprzedzeniem;
  • linia 429 – zostanie przywrócona 26.09.2016 r.;
  • linia 452 – będzie kursowała ze zwiększoną częstotliwością co 20 minut.
  • zawieszone na okres wakacji linie tramwajowe 7, 12, 23 oraz autobusowe 118, 132 i 153 zostaną przywrócone.

Dla poszczególnych linii opracowane zostały już częstotliwości ich kursowania w roku szkolnym – oparte na rozkładach z przed wakacji. Uwzględniono w nich synchronizację, która powinna zminimalizować sytuacje, w których autobusy o zbliżonej trasie podjeżdżają na przystanek w jednym czasie. Sugerowana synchronizacja oznacza, że np. dla dwóch linii kursujących co 15 minut minimalny odstęp wynosi 5 minut.