10 tys. mieszkańców Małopolski zostanie objętych teleopieką w ramach programu „Małopolski Tele-Anioł”, organizowanego przez samorząd wojewódzki we współpracy z Caritasem Diecezji Kieleckiej oraz Stowarzyszeniem Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego z Suchej Beskidzkiej. Sprzęt oraz oprogramowanie do realizacji projektu dostarczyła firma Comarch, producent systemów informatycznych.

Projekt „Małopolski Tele-Anioł” to pierwsza taka inicjatywa w Polsce. Skierowany jest do osób niesamodzielnych, przewlekle chorych, starszych, żyjących samotnie oraz niepełnosprawnych. Jego celem jest poprawa jakości ich życia i zapewnienie bezpieczeństwa. Program został uruchomiony w maju tego roku i potrwa trzy lata.

Działania skoncentrują się na rozwoju usług opiekuńczych i pomocy sąsiedzkiej w otoczeniu potrzebujących oraz wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.  10 tys. mieszkańców z Małopolski zostanie objętych teleopieką medyczną, dzięki zastosowaniu opasek, posiadających zintegrowany telefon, oprogramowanie i nadajnik GPS i umożliwiających szybki kontakt z ratownikami medycznymi poprzez przycisk SOS. Dostarczone przez Comarch urządzenia pozwolą także na zdalny monitoring pulsu oraz geolokalizację biorących udział w programie.

Comarch uruchomił również centrum teleopieki w Suchej Beskidzkiej, w którym wykwalifikowany personel medyczny przez całą dobę monitoruje stan uczestników programu, odpowiada na wezwania oraz udziela informacji na temat przysługujących świadczeń. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań telemedycznych zapewniona została szybka, fachowa pomoc osobom najbardziej podatnym na zagrożenie zdrowia i życia.

„Małopolski Tele-Anioł” to projekt na miarę XXI wieku, który może trwale zmienić sytuację w regionie, a nawet kraju. Jest to innowacyjne przedsięwzięcie, służące pomocy osobom starszym i potrzebującym.  Kompleksowe rozwiązanie, które obejmu specjalne opaski dla podopiecznych oraz rozbudowaną platformą monitorującą, pozwala na realizację usługi teleopieki na dużą skalę, jaką jest dla przykładu województwo małopolskie – mówi Artur Słupecki, Kierownik Projektu w Comarch.

Projekt „Małopolski Tele-Anioł”  realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny.