Nie ma terapii idealnej dla wszystkich osób uzależnionych, każdy pacjent z problemami narkotykowymi musi przejść swoją własną drogę do uwolnienia się ze szponów nałogu, potrzebując ku temu mniej lub więcej czasu. Zadaniem lekarza i osób współpracujących z pacjentem jest wskazanie najlepiej rokującej metody leczenia uzależnienia.