Ministerstwo Zdrowia wskazało, że produkty lecznicze: Esmya, Ulipristal Acetate Gedeon Richter, Ulipristal Alvogen i Ulimyo będą niedostępne. Pacjentki je stosujące powinny poprosić lekarza o alternatywne leki – wynika z komunikatu zamieszonego we wtorek na stronie resortu zdrowia.

Minister Zdrowia poinformowało, że Komitet ds. Oceny Ryzyka w Ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii (PRAC), działający przy Europejskiej Agencji Leków, wydał – na podstawie przeprowadzonego przeglądu dostępnych danych o skuteczności i bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych zawierających substancję czynną ulipristali acetas w dawce 5 mg – rekomendację o zawieszeniu obrotu tymi produktami w UE do czasu zakończenia procedury arbitrażowej.

W związku z powyższym główny inspektor farmaceutyczny na podstawie wniosku prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, wstrzymał w obrocie w całym kraju produkty lecznicze: Esmya, Ulipristalum, tabletki, 5 mg; Ulipristal Acetate Gedeon Richter, Ulipristal acetate, tabletki, 5 mg; Ulimyo, Ulipristali acetas, tabletki, 5 mg i Ulipristal Alvogen, Ulipristali acetas, tabletki powlekane, 5 mg.

Ministerstwo Zdrowia wskazało, że te produkty będą niedostępne i w związku z tym pacjentki je stosujące powinny zgłosić się do lekarzy prowadzących celem ustalenia alternatywnych technologii medycznych możliwych do zastosowania w danym wskazaniu.(PAP)

Autorka: Klaudia Torchała