W krakowskim Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN trwają prace nad użyciem biopolimerów w medycynie. Specjaliści z dziedziny kardiologii i kardiochirurgii podjęli w tym celu współpracę.

Zespół kardiologów, którym przewodzą prof. Dariusz Dudek oraz dr Roman Wojdyła podjął się kooperacji z Instytutem Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie pod kierownictwem dr Macieja Guzika. Zakresem ich współpracy są badania nad medycznym wykorzystaniem biopolimerów opracowanych w krakowskim instytucie.

Działania kardiologów mają na celu opracowanie zastawek serca oraz układów stymulujących serce pokrytych biopolimerami uwalniającymi leki, w tym antybiotyki. Fizykochemiczne właściwości biopolimerów pozwalają na wykorzystanie ich w taki sposób, ze względu na brak cytotoksyczności, kontrolowaną poprzez modyfikacje biodegradowalność, a także zdolność do bycia nośnikiem leków. Dzięki temu stają się doskonałym materiałem do medycznego wykorzystania.

Produkowane przez bakterie biopolimery będą badane pod kątem przydatności  w pracach nad innowacyjnymi urządzeniami wszczepialnymi stosowanymi w kardiochirurgii i kardiologii. Pozwoli to na opracowanie nowych strategii ochrony przed zapaleniem wsierdzia i skutecznego leczenia pacjentów, u których doszło już do rozwoju procesu zapalnego w sercu – twierdzi kardiolog prof. Dariusz Dudek.