W ostatnich dniach lipca krakowski kardiolog prof. Dariusz Dudek odbył wizytę naukowo-studyjną w Cleveland. Podczas spotkania omówił zakres współpracy polskich oraz amerykańskich lekarzy przy współpracy z inżynierami biomedycznymi w ramach wykorzystania rozszerzonej rzeczywistości w edukacji medycznej.

Nowe technologie mają coraz szersze zastosowanie w różnych dziedzinach codziennego życia, także w medycynie. Dlatego też podjęto tę tematykę podczas kilkudniowego spotkania na koniec lipca br. w Stanach Zjednoczonych w ośrodku Uniwersytetu Case Western Reserve i Cleveland Clinic. Prof. Dariusz Dudek, dr inż. Klaudia Proniewska, prof. Tomasz Rogula z Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum wraz z amerykańskimi lekarzami przeprowadzili rozmowę na temat dalszego rozwoju technologii medycznych. Powstał tym samym pomysł, aby przeprowadzić działania edukacyjne, które pozwolą rozwinąć dotychczasowe metody operacyjne.

Podjęliśmy się współpracy w zakresie edukacji kadr medycznych z zastosowaniem rozszerzonej rzeczywistości. Dzięki tym innowacyjnym metodom obrazowania z wykorzystaniem AR i okularów Hololens można zastosować nowe narzędzia w samej edukacji, jak również podczas realizowania projektów medycznych – mówi kardiolog prof. Dariusz Dudek.

Interdyscyplinarny zespół i ciągła praca nad udoskonalaniem aplikacji dla rozszerzonej rzeczywistości przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji daje szanse na szybkie wdrożenie tej metodt w edukacji medycznej – podkreśla bioinżynier dr inż. Klaudia Proniewska.

Rozmowy w Cleveland doprowadziły do podjęcia decyzji o tym, że narzędzie to, z zastosowaniem holografii, będzie mogło wspomagać dotychczasowe obrazowanie na salach zabiegowych i operacyjnych. Dzięki temu przeprowadzane zabiegów z jego użyciem będzie jeszcze dokładniejsze, a edukacja w tym zakresie wzbogaci się o nowe możliwości.