Projekt nowelizacji prawa farmaceutycznego przewiduje m.in. że prawo do prowadzenia apteki będą mieli wyłącznie farmaceuci, którzy mają prawo wykonywania zawodu, a także spółki (jawne lub partnerskie) aptekarzy. Nowe przepisy całkowicie zmieniają dotychczasowe liberalne regulacje obrotu aptecznego i wprowadzają kryteria demograficzne oraz geograficzne.