Naukowo zostało udowodnione, że obecność rodziców przyspiesza proces leczenia. Choćby dlatego szpital nie powinien pobierać od niego opłat za towarzyszenie dziecku na sali chorych – uważa minister zdrowia. I zapowiada zmiany prawne.