Ruszył program KORDIAN uruchomiony w 2019 r. skupiający się na kardiologicznej profilaktyce. Odbyło się w tym celu już kilka spotkań, które poruszyły tematykę prowadzenia projektu, a także jego wdrożenie. Prof. Dariusz Dudek zasiada w Radzie ds. Oceny tego Programu.

26 września, w trakcie Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Katowicach, odbyło się jedno ze spotkań Rady ds. Oceny Programu KORDIAN w sprawie ogólnopolskiego programu profilaktyki w zakresie miażdżycy tętnic i chorób serca. Obecni byli tam członkowie Rady, którzy dyskutowali zarówno na temat wdrożenia, jak i prowadzenia projektu w biorących udział ośrodkach klinicznych.

W ciągu najbliższych 6 miesięcy pracy nad programem prof. Dariusz Dudek będzie przewodniczył Radzie ds. Oceny Programu KORDIAN.

Ogólnopolski program profilaktyki w zakresie miażdżycy tętnic i chorób serca KORDIAN ma charakter prewencyjno-edukacyjny. Adresatami są zarówno sami pacjenci nieleczący się jeszcze w ciągu ostatnich 5 lat na chorobę układu sercowo-naczyniowego i niekorzystające z Programu ChUK, jak i personel medyczny: lekarze, pielęgniarki, lekarze medycyny pracy, personel udzielający wsparcia medycznego. Mamy nadzieję, że świadomość dotycząca chorób układu sercowo-naczyniowego oraz ich wykrywalność znacząco wzrosną dzięki temu projektowi – mówi kardiolog, prof. Dariusz Dudek.

Program KORDIAN przewiduje aktywną profilaktykę, wykonanie badań genetycznych, identyfikację pacjentów wysokiego ryzyka, edukację prozdrowotną pacjentów, a także edukację kadry medycznej oraz akcję informacyjną. Głównym jego celem jest wzrost świadomości oraz stopnia wykrywania chorób układu sercowo-naczyniowego u osób w wieku aktywności zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji pacjentów obciążonych genetycznie FH, w okresie i na terenie realizacji projektu.

Jednym z trzech ośrodków realizujących w Polsce jest Szpital Uniwersytecki w Krakowie w ramach projektu "Profilaktyka miażdżycy tętnic i chorób serca poprzez edukację i badania genetyczne w kierunku hipercholesterolemii rodzinnej osób z licznymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego na obszarze województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego". Projekt realizowany jest w latach 2019-2022 i bierze w nim udział 8 województw: kujawsko-pomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie, łódzkie, małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie.


Szczegółowe informacje dostępne na stronie: http://programkordian.pl/