Ruch rodziców, którzy sprzeciwiają się obowiązkowi szczepień, postawił na swoim. Wczoraj (04.10) w Sejmie miało miejsce pierwsze czytanie projektu ustawy, którą firmuje organizacja „STOP NOP”, a która zwalnia rodziców z obowiązku szczepienia dzieci.

Proponowana ustawa, w największym skrócie, ma znieść obowiązek szczepienia dzieci. Miałyby one być dobrowolne i możliwe tylko po przeprowadzeniu odpowiednich badań, które również zostały w projekcie ustawy dokładnie opisane.
Oprócz proponowanych zapisów ustawy w dokumencie znajduje się również kwieciste i rozległe uzasadnienie, które ma doprowadzić do przekonania, że zniesienie obowiązku szczepień jest wspaniałym pomysłem.

Oto dość charakterystyczna próba wykładni przepisów konstytucyjnych.

„Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia. Oznacza to, że Państwo nie ma prawa podejmować żadnych przymusowych działań medycznych stanowiących zagrożenia dla życia obywatela, w tym dziecka, ponieważ każdy obywatel ma niezbywalne prawo do ochrony życia”.

Nad projektem tej ustawy nadal będą pracowali posłowie. Trudno więc dziś przewidzieć, jakie będą dalsze losy tej ustawy!