Pielęgniarki, ratownicy i asystenci medyczni będą mogli wystawiać zwolnienia chorobowe na mocy znowelizowanej ustawy, która rozszerzy grupę osób uprawnionych do wystawiania zaświadczeń L4.