Czy wiedzieliście wcześniej o tym, że kościół św. Józefa na Rynku Podgórskim został wybudowany dopiero na początku XX wieku wg projektu Jana Sasa- Zubrzyckiego?