Wieś Zalipie leży w Małopolsce i jest jedyną w kraju "malowaną wsią". We wsi znajduje się około 30 domów, na których znajdują się malowidła z motywami kwiatów.