W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń przekazujemy treść ostrzeżenia meteorologicznego wydanego przez IMGW PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych.

OSTRZEŻENIE hydrologiczne Nr 1

  Stopień zagrożenia: 3

Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych IMGW-PIB Kraków Obszar Kraków
Obszar: Województwo małopolskie - Zlewnie: Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy 
Ważność: od 2019-05-22 12:00:00 do 2019-05-24 12:00:00
Przebieg: W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu (lokalnie także o charakterze burzowym), w zlewniach: Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy i na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa, spodziewane są wzrosty poziomu wody w strefie stanów wysokich. Zostaną przekroczone kolejne stany ostrzegawcze, a w dalszej kolejności także stany alarmowe. Na Wiśle zostaną przekroczone stany ostrzegawcze, a w profilu Jawiszowice stan alarmowy.
Prawdopodobieństwo: 90%
Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Ostrzeżenie może ulec zmianie.
Czas wydania: 2019-05-22 10:21:00
Synoptyk IMGW-PIB: Wawrzyniec Kruszewski