Duże opady deszczu oraz śliska nawierzchnia spowodowały, że drogi stały się niebezpieczne.