Statystyczny Polak każdego roku produkuje nawet kilka kilogramów elektroodpadów. Chodzi tutaj nie tylko o sprzęt RTV i AGD, ale także o stare telefony komórkowe, laptopy, słuchawki, baterie czy żarówki. W związku z tym, że otaczający nas sprzęt elektroniczny zawiera liczne niebezpieczne pierwiastki, takie jak kadm, rtęć, ołów czy freon – europejskie przepisy nie pozwalają na wyrzucanie tego typu śmieci do standardowego kosza. Niewłaściwie utylizowane elektroodpady stanowią bowiem ogromne zagrożenie dla zwierząt, ludzi oraz środowiska. Co zatem możemy zrobić z elektrośmieciami?