9 lutego na terenie JRG 6 Kraków odbyła się odprawa pionu operacyjnego Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie z udziałem Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie st.