W ostatnim dniu roku, 31 grudnia, w godz. 12.00-13.30, odbędzie się 14. Krakowski Bieg Sylwestrowy. W związku z organizacją tego tradycyjnego wydarzenia sportowego wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu i w komunikacji miejskiej.

Bieg odbędzie się na dwóch dystansach:

 • 5 km: plac Szczepański (start), ul. Szczepańska, Rynek Główny, ul. Floriańska, ul. Pijarska, Planty, ul. Bernardyńska, bulwar Czerwieński, ul. Podzamcze, Planty, Brama Floriańska, ul. Floriańska, Rynek Główny, ul. Szczepańska, plac Szczepański (meta);
 • 10 km: plac Szczepański (start), ul. Szczepańska, Rynek Główny, ul. Floriańska, ul. Pijarska, Planty, ul. Bernardyńska, bulwar Czerwieński, bulwar Inflancki, bulwar Kurlandzki, okolice mostu Powstańców Śląskich, powrót tą samą trasą pod pomnik Smoka Wawelskiego, ul. Podzamcze, Planty do Bramy Floriańskiej, ul. Floriańska, Rynek Główny, ul. Szczepańska, plac Szczepański (meta).


W związku z biegiem wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu drogowego:

 • w związku z koniecznością przygotowania infrastruktury towarzyszącej imprezie od godz. 6.00 do 18.00 nie będzie możliwości wjazdu pojazdów na ul. Szczepańską od ul. Dunajewskiego. Zaleca się dojazd do placu Szczepańskiego i ul. Reformackiej ulicami Sławkowską i św. Tomasza (do godz. 11.00 oraz po godz. 14.00 dojazd na plac Szczepański będzie możliwy także ul. Jagiellońską); 
 • między godz. 11.00 a 14.00 zostanie zamknięta ul. Jagiellońska na odcinku od ul. św. Anny do ul. Szczepańskiej;
 • bulwarach wiślanych między godz. 10.00 a 14.00 zostanie wyłączona część dróg pieszo-rowerowych;
 • między godz. 11.30 a 13.30 zostaną zamknięte dla ruchu kołowego ulice św. Idziego i Podzamcze (utrzymany będzie wyjazd z ul. Straszewskiego w ul. Powiśle);
 • na poniżej wymienionych ulicach będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się pojazdów:
  - w godz. 6.00-18.00 na ul. Szczepańskiej (na odcinku od ul. Dunajewskiego do ul. Jagiellońskiej),
  - od godz. 10.00 na ul. Szczepańskiej (na odcinku od ul. Jagiellońskiej do Rynku Głównego),
  - w godz. 10.00-14.00 na Rynku Głównym (na odcinku od ul. Floriańskiej do ul. Sławkowskiej), ul. Floriańskiej (na całej długości), ul. Podzamcze (lewa strona od ul. Straszewskiego w rejonie zbiegnięcia na bulwary wiślane).
 • na pozostałych drogach zlokalizowanych na trasie biegu na czas trwania biegu wystąpią wstrzymania ruchu na czas przebiegnięcia uczestników.

Organizatorzy biegu zwracają się z prośbą o zachowanie ostrożności, dostosowanie się do wprowadzonych zmian w organizacji ruchu i poleceń wydawanych przez funkcjonariuszy policji, straży miejskiej i służb porządkowych.

Zmiany w komunikacji miejskiej:

Od około godz. 11.45 do około godz. 13.30 zostanie wyłączona komunikacja tramwajowa w ul. Dominikańskiej i ul. Franciszkańskiej. W związku z tym linie tramwajowe nr 1, 6, 8, 13, 18, 20 zostaną skierowane na trasy objazdowe:

 • linia nr 1 - od Salwatora do Filharmonii bez zmian, następnie ul. Podwale, Dunajewskiego, Basztową, Westerplatte do „Poczty Głównej”, gdzie linia wróci na stałą trasę do Wzgórz Krzesławickich;
 • linia nr 6 - od Salwatora do Filharmonii bez zmian, następnie ul. Podwale, Dunajewskiego, Basztową, Westerplatte do przystanku „Św. Gertrudy”, gdzie linia wróci na stałą trasę do Kurdwanowa;
 • linie nr 8 i 13 - od Bronowic Małych i Bronowic do „Teatru Bagatela” bez zmian, następnie ul. Dunajewskiego, Basztową, Westerplatte do przystanku „Św. Gertrudy”, gdzie linie wrócą na stałe trasy do Borku Fałęckiego i Nowego Bieżanowa;
 • linia nr 18 - od Krowodrzy Górki do „Starego Kleparza” bez zmian, następnie ul. Basztową, Westerplatte do przystanku „Św. Gertrudy”, gdzie linia wróci na stałą trasę do Czerwonych Maków P+R;
 • linia nr 20 - od Cichego Kącika do przystanku „Uniwersytet Jagielloński” bez zmian, następnie ul. Podwale, Dunajewskiego, Basztową do Dworca Głównego, gdzie linia wróci na stałą trasę do Małego Płaszowa.