Policjanci krakowskiej drogówki spotkali się z dziećmi w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Emmanuel w celu przypomnienia zasad bezpieczeństwa na drodze oraz podczas ostatnich dni odpoczynku w ferie. Dzieci wysłuchały policyjnych rad oraz zadawały wiele pytań, na które funkcjonariusze chętnie odpowiadali.