29 lutego w Sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa - Pałac Wielopolskich w Krakowie odbyła się narada roczna KM PSP w Krakowie podsumowująca rok 2023.