Posłowie Parlamentu Europejskiego postulują wprowadzenie surowszych sankcji dla kierowców popełniających poważne wykroczenia drogowe, takie jak nadmierne przekroczenie prędkości czy jazda pod wpływem alkoholu, obejmujące zakaz prowadzenia pojazdów na terenie całej Unii Europejskiej. Obecnie, gdy kierowca traci prawo jazdy za wykroczenie w innym kraju UE niż ten, który wydał mu dokument, sankcje mają zastosowanie tylko w kraju popełnienia wykroczenia.