W Komendzie Miejskiej Policji w Krakowie nastąpiły zmiany na stanowisku komendanta miejskiego. Dotychczasowego komendanta insp. Zbigniewa Nowaka zastąpi nadkom. Paweł Jastrząb, który w latach 2021 i 2022 pełnił funkcję Zastępcy Komendanta w tutejszej jednostce.