Dzisiaj, 10 stycznia ogłoszony został ranking magazynu perspektywy.pl , w którym wybierane zostają najlepsze szkoły średnie.

Ranking magazynu Perspektywy prowadzony jest już od 19 lat. Na wyniki rankingu czekają dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie szkół, gimnazjaliści i ich rodzice, którzy stoją przed wyborem szkoły ponadgimnazjalnej, a także organy prowadzące szkoły, dla których jest to element porównawczy. 

Najlepszym liceum w Krakowie okazało się V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego, które w całym kraju zajęło 6 miejsce. 

Pozostałe licea zajmowały kolejno: 

 • 27 miejsce - I LO im. Bartłomieja Nowodworskiego,
 • 57 miejsce - II LO im. Króla Jana III Sobieskiego,
 • 59 miejsce - VII Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. M. Reja,
 • 63 miejsce - III Społeczne LO im. Juliusza Słowackiego STO,
 • 90 miejsce - VIII LO im. Stanisława Wyspiańskiego,
 • 94 miejsce - Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące,
 • 97 miejsce - LO Zakonu Pijarów im. ks. St. Konarskiego,
 • 98 miejsce - VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza,
 • 153 miejsce - I Liceum Ogólnokształcące im. J. I. Kraszewskiego,
 • 225 miejsce - VIII Prywatne Akademickie Liceum Ogólnokształcące,
 • 270 miejsce - VII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej,
 • 343 miejsce - III LO im. Jana Kochanowskiego,
 • 344 miejsce - Ogólnokszt. Szkoła Muz. II St. im. M. Karłowicza,
 • 349 miejsce - Katolickie LO im. Świętej Rodziny z Nazaretu,
 • 353 miejsce - IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki,
 • 420 miejsce X LO im. Komisji Edukacji Narodowej,

Najlepszym technikum w Krakowie, zostało Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności, które zajęło 2 miejsce w Polsce.

Pozostałe technika zajmowały kolejno:

 • 8 miejsce - Technikum Chemiczne i Ochrony Środowiska nr 3,
 • 10 miejsce - Technikum Budowlane nr 1 w ZS Budowlanych nr 1,
 • 79 miejsce - Tech. Energ.-Elektroniczne nr 9 im. T. Kościuszki,
 • 98 miejsce - Technikum Ekonomiczno-Hotelarskie nr 4,
 • 295 miejsce - Technikum Gastronomiczne nr 11 w ZSG nr 2
Pozostałe szkoły znalazły się poza rankingiem, który obejmuje 500 najlepszych liceów i 300 techników w Polsce.


W rankingu wojewódzkim liceów pierwsza dziesiątka należy praktycznie do Krakowa:


kolejne miejsca krakowskich liceów w województwie:
 • 17 miejsce - VIII Prywatne Akademickie Liceum Ogólnokształcące
 • 23 miejsce - VII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej
 • 26 miejsce - Publ. LO Zgrom. Panien Ofiarow. Najśw. Maryi Panny
 • 29 miejsce - III LO im. Jana Kochanowskiego
 • 30 miejsce - Ogólnokszt. Szkoła Muz. II St. im. M. Karłowicza
 • 31 miejsce - Katolickie LO im. Świętej Rodziny z Nazaretu
 • 32 miejsce - IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki
 • 40 miejsce - X LO im. Komisji Edukacji Narodowej
 • 47 miejsce - XVII Liceum Ogólnokształcące im. Młodej Polski
 • 48 miejsce - Państwowe Liceum Plastyczne im. Józefa Kluzy
 • 50 miejsce - Skawina - Katolickie LO im. Jana Pawła II
 • 51 miejsce - Państw. Ogólnokszt. Szk. Sztuk Pięknych w ZPSP
 • 54 miejsce - XIII LO im. Bohaterów Westerplatte
 • 58 miejsce - I Społeczne LO im. X. B. W. Ignacego Krasickiego
 • 66 miejsce - Krzeszowice - Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki
 • 67 miejsce - Państw. Ogólnokszt. Szk. Muz. IISt. im. F. Chopina
 • 68 miejsce - Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego
 • 70 miejsce - V Prywatne Liceum Ogólnokształcące
 • 72 miejsce - Skawina - LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w ZSO
 • 74 miejsce - XI Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej
 • 76 miejsce - XXVIII LO im. Wojciecha Bednarskiego
 • 82 miejsce - IX LO im. Zygmunta Wróblewskiego
 • 93 miejsce - III Prywatne Liceum Ogólnokształcące
 • 94 miejsce - XII Liceum Ogólnokształcące
 • 97 miejsce - XX Liceum Ogólnokształcące im. Leopolda Staffa
 • 98 miejsce - XXVI Liceum Ogólnokształcące
Pozostałe licea znalazły się poza rankingiem, który dla województwa małopolskiego obejmuje 100 najlepszych liceów.