W tegorocznej, już 19 edycji Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2020. Dobre praktyki” po raz kolejny doceniono firmę Wawel za realizowanie działań z obszaru odpowiedzialności społecznej biznesu. Wśród nich znalazły się też te bezpośrednio skupione na regionie Małopolski. Doceniono m.in. działania związane ze wsparciem krakowskich szpitali w czasie pandemii, rozwiązania energooszczędne w zakładach produkcyjnych, a także działania Fundacji „Wawel z Rodziną” angażującej się w liczne inicjatywy społeczne.

W tegorocznej, już 19 edycji Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2020. Dobre praktyki” po raz kolejny doceniono firmę Wawel za realizowanie działań z obszaru odpowiedzialności społecznej biznesu. Wśród nich znalazły się też te bezpośrednio skupione na regionie Małopolski. Doceniono m.in. działania związane ze wsparciem krakowskich szpitali w czasie pandemii, rozwiązania energooszczędne w zakładach produkcyjnych, a także działania Fundacji „Wawel z Rodziną” angażującej się w liczne inicjatywy społeczne.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2020. Dobre praktyki” zawiera zestawienie najważniejszych działań polskich firm z ostatniego roku w zakresie CSR. Publikacja pojawia się cyklicznie już od 2002 roku, a jej celem jest promowanie idei odpowiedzialnego biznesu. Tegoroczna, już 19 edycja Raportu, podsumowywała 2020 rok, czyli między innymi rolę biznesu w walce ze skutkami pandemii koronawirusa SARS-Cov-2. Po raz kolejny, w gronie firm, których dobre praktyki zostały docenione przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu znalazła się firma Wawel.

Małopolskie dobre praktyki w Raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Wśród aż 10 wyróżnionych praktyk marki Wawel, znalazły się też te bezpośrednio związane z samym regionem Małopolski. W kategorii „Środowisko” doceniono realizowany długofalowo projekt Carpoolingu pracowniczego, czyli praktyki wspólnych przejazdów, niosący za sobą korzyści dla środowiska naturalnego w postaci obniżenia emisji substancji ze spalania paliw. Forum Odpowiedzialnego Biznesu w tej kategorii wyróżniło również rozwiązania ekologiczne w zakładach produkcyjnych, takie jak m.in. wymiana oświetlenia na lampy LED, które zapewniają możliwie najniższe zużycie energii.

W Raporcie w obszarze „Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej” wyróżniony został także innowacyjny program społeczny „Dobro od Dziecka”, wspierający placówki opiekuńcze w pracy z dziećmi i młodzieżą na terenie Małopolski. W ramach działań realizowanych od 2018 roku Fundacja „Wawel z Rodziną”, przeprowadziła cykl warsztatów, w których wzięło udział aż 63 wychowawców z 34 małopolskich świetlic środowiskowych. Dzięki warsztatom wychowawcy wykorzystywali zdobytą wiedzę podczas zajęć w swoich placówkach z ponad 700 podopiecznymi.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu w tegorocznej edycji doceniło również wsparcie krakowskich szpitali w ramach podziękowania pracownikom ochrony zdrowia za zaangażowanie podczas walki z pandemią. Wyróżnione zostały też działania, jakie Wawel podjął na rzecz pracowników handlu, poprzez zapewnienie im dostępność podstawowych produktów ochronnych w trakcie epidemii koronawirusa. W Raporcie znalazł się też m.in. program „Dobre Składniki”, który udowadnia, że nawet przy produkcji na szeroką skalę słodycze mogą mieć dobry i krótki skład, bez zbędnych dodatków.