Emerytura obywatelska ma wynosić 1470 zł. Dostawaliby ją nawet ci, którzy nigdy nie pracowali. A emeryci, którym przysługują wyższe świadczenia musieliby przekazywać 10 proc. ze swoich pieniędzy na rzecz uboższych.