Zapotrzebowanie na inspektorów danych osobowych wynika ściśle z treści rozporządzenia unijnego, a obowiązek ich powołania będą miały firmy i instytucje, które przetwarzają dane w sposób opisany w artykule 37 RODO. Obejmuje on głównie organy publiczne i organizacje przetwarzające dane osobowe na dużą skalę. Nie oznacza to, że pozostałe firmy nie będą musiały czasem z pomocy inspektora ochrony danych osobowych skorzystać.