Hydrauliczne dźwigi samochodowe (HDS) to przenośne żurawie wykorzystywane w wielu dziedzinach gospodarki. Pozwalają one na sprawny załadunek, rozładunek, przeładunek oraz transport materiałów o dużej wadze i sporych gabarytach, a także sprawdzają się jako wysięgniki koszowe. Żurawie przenośne HDS znajdują zastosowanie w branży budowlanej, przemyśle, branży TSL i sektorze usługowym – np. wykorzystuje się je do mycia elewacji lub biurowych przeszkleń.

Czym jest żuraw przenośny HDS i jak wygląda praca ich operatorów?

Żurawie HDS to nic innego jak samochody ciężarowe z zamontowanym żurawiem przeładunkowym od kilku do nawet kilkunastu ton. Praca operatorów żurawi przenośnych HDS jest bezpieczna i dość atrakcyjna.

Operator żurawia musi nie tylko posiadać prawo jazdy kat. C uprawniające do poruszania się pojazdami ciężarowymi, ale również odbyć kurs, który pozwala mu uzyskać niezbędne umiejętności i pozwolenia do obsługi zamontowanego na ciężarówce żurawia. Obsługa żurawia przenośnego nie jest zbyt skomplikowana, a należyte przestrzeganie zasad bezpieczeństwa sprawi, że praca na tego typu stanowisku okaże się niezwykle bezpieczna, satysfakcjonująca i… opłacalna.

Jak wygląda szkolenie operatora żurawi przenośnych HDS?

Pierwszym krokiem na drodze do rozpoczęcia przygody z dźwigami przenośnymi HDS jest odbycie kursu na operatora żurawi przenośnych. Na kurs mogą zapisać się niemal wszyscy, bowiem kandydatem na operatora żurawia przenośnego może zostać osoba, która:

  • ukończyła 18. rok życia,
  • dysponuje zaświadczeniem lekarskim, które nie stwierdza przeciwwskazań do pracy na stanowisku operatora,
  • ma wykształcenie co najmniej podstawowe,
  • posiada prawo jazdy kategorii C.

Szkolenie operatorskie składa się z części teoretycznej i praktycznej. Podczas części teoretycznej omawiane są zagadnienia związane z budową i właściwościami żurawi HDS oraz prezentowane są obowiązki operatora przed, w trakcie i po zakończeniu pracy żurawiem przenośnym. Poza tym kandydat poznaje przepisy BHP i UDT dotyczące pracy na stanowisku. Część praktyczna skupia się w całości na nauce obsługi dźwigu przenośnego.

Po zakończeniu kursu kandydat podchodzi do egzaminu państwowego, którego pozytywne zaliczenie pozwala mu uzyskać niezbędne uprawnienia UDT do pracy na stanowisku operatora. Dodatkowo firmy szkoleniowe wystawiają imienne certyfikaty w różnych językach, które poświadczają ukończenie kursu.

Zarobki operatorów żurawi HDS

Zarobki operatorów żurawi przenośnych różnią się w zależności od regionu, rodzaju obsługiwanego żurawia, doświadczenia pracownika i od indywidualnych ustaleń z pracodawcą. Niemniej jednak obecnie operatorzy dźwigów HDS mogą liczyć na miesięczne wynagrodzenie oscylujące w granicach 2500 – 4000 zł brutto. Za granicą stawki godzinowe operatorów HDS-ów wahają się w granicach 50 – 70 €.

Chcesz poznać więcej szczegółów o organizowanych szkoleniach operatorów żurawi HDS? Poznaj ofertę szkoleniową firmy dźwigowej Urbanek i już dziś poszerz swoje kwalifikacje.