W przeciwieństwie do państw europy zachodniej dopiero uczymy się patriotyzmu konsumenckiego. Pomaga nam w tym apka Pola.