Prezydent podpisał nowelizację ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym i ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników. Zakłada ona m.in. zmianę zasad wyboru przedstawicieli pracowników w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych.