Podlegając pod ubezpieczenie zdrowotne i opłacając to ubezpieczenie uzyskujemy możliwość korzystania z bezpłatnych usług opieki medycznej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Zasadniczo każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do jej opłacania, w praktyce występuje niewiele wyjątków zwalniających z tego obowiązku.