11 kwietnia to dla nauczycieli czwarty dzień strajku, a dla gimnazjalistów – drugi dzień egzaminu. W Krakowie, mimo zawieszenia zajęć w 139 szkołach, przedszkolach i placówkach, egzamin gimnazjalny odbywa się bez zakłóceń. Dla nauczycieli to także trudny czas. – Część nauczycieli strajkuje, część nie bierze udziału w proteście. Otrzymujemy informacje, że dochodzi między nimi do nieprzyjemnych sytuacji. Chciałabym z tego miejsca zaapelować do nauczycieli o wzajemny szacunek – powiedziała dyrektor Wydziału Edukacji UMK Ewa Całus podczas czwartkowego briefingu w magistracie.

– Każdy ma prawo, aby strajkować lub nie strajkować. Proszę, abyśmy szanowali nawzajem swoje prawa. Strajk prędzej czy później się skończy i trzeba będzie wrócić do pracy na tych samych stanowiskach, z dziećmi, którym teraz dajemy przykład – podkreśliła dyrektor Wydziału Edukacji.

11 kwietnia na wniosek dyrektorów, zajęcia zostały zawieszone w 139 strajkujących szkołach, przedszkolach i placówkach. Pozostałe szkoły, które biorą udział w proteście, zapewniają uczniom zajęcia opiekuńczo-świetlicowe. Dzieci się nie nudzą. Mają zorganizowane wycieczki, wizyty studyjne w AGH, konsultacje z przedmiotów, warsztaty we współpracy z MDK-ami.

– Przez cały czas obserwujemy dynamikę strajku. W tej chwili wiemy, że kilka placówek zawiesiło strajk i wróciło do normalnej pracy. Jest to pięć przedszkoli oraz jedna bursa – poinformowała Ewa Całus.

Gimnazjaliści mieli dziś do rozwiązania zadania z części matematyczno-przyrodniczej. W Krakowie egzamin gimnazjalny przebiega bez zakłóceń. Jutro uczniowie przystąpią do zdawania wybranego języka obcego (najbardziej popularny jest język angielski).

W piątek, 12 kwietnia, z powodu strajku nauczycieli, zajęcia będą zawieszone w co najmniej 116 szkołach, przedszkolach i placówkach.

Tutaj do pobrania lista szkół, przedszkoli i placówek, w których zostały zawieszone zajęcia w piątek, 12 kwietnia (stan na 11.04.2019, godz. 15:00) [pdf]

Strajk dzień po dniu

Poniedziałek, 8 kwietnia. W Krakowie strajkuje około 90% z 317 szkół, przedszkoli i placówek oświatowych. W 184 szkołach, przedszkolach i placówkach – na wniosek ich dyrektorów – zawieszone są wszelkie zajęcia. Pozostałe strajkujące placówki organizują dla uczniów tylko zajęcia opiekuńczo-świetlicowe. Korzysta z nich co najmniej 2407 uczniów. W szkołach biorących udział w proteście do pracy przystępuje co najmniej 950 nauczycieli (ok. 20% ich ogólnej liczby). Okolice szkół i przedszkoli, parki i galerie są sprawdzane przez dodatkowe patrole straży miejskiej (tak będzie codziennie, do odwołania). Mimo dużej skali strajku nie odnotowano żadnych incydentów ani niebezpiecznych sytuacji.

Wtorek, 9 kwietnia. Z informacji przekazanych przez dyrektorów szkół wynika, że w Krakowie strajkuje 4933 nauczycieli. Na wniosek dyrektorów zajęcia zostają zawieszone w 153 szkołach. W co najmniej 119 przedszkolach, szkołach i placówkach są czynne stołówki.

Środa, 10 kwietnia. Na wniosek dyrektorów zajęcia zostają zawieszone w 143 szkołach, przedszkolach i placówkach. W pozostałych strajkujących szkołach z opieki korzysta prawie 3 tys. uczniów. W co najmniej 94 szkołach działają stołówki (z posiłków w szkole korzysta co najmniej 2,5 tys. uczniów). Rozpoczyna się też egzamin gimnazjalny – w 64 szkołach uczniowie przystępują do części humanistycznej. Nie odnotowano problemów organizacyjnych związanych z niedoborem nauczycieli w zespołach egzaminacyjnych i nadzorujących.