W związku z trudną sytuacją polskich festiwali i wydarzeń cyklicznych z obszaru kultury, Krakowskie Biuro Festiwalowe, działając w imieniu 65-ciu podmiotów organizujących tego typu wydarzenia, skierowało list otwarty do premiera Mateusza Morawieckiego oraz wicepremierów: Jadwigi Emilewicz i Piotra Glińskiego w sprawie włączenia w działania związane z odmrażaniem gospodarki przedstawicieli świata kultury oraz festiwali.

List stanowi inicjatywę oddolną polskiego środowiska festiwalowego – przedstawicieli wszystkich dziedzin sztuki, festiwali organizowanych przez samorządy, organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa. Wskazane w liście podmioty z niepokojem obserwują spowodowaną pandemią COVID-19 przedłużającą się niepewność związaną z ograniczeniem możliwości organizacyjnych i ekonomicznych w tym sektorze.

Krakowskie Biuro Festiwalowe reprezentując największą liczbę festiwali w portfolio instytucji, podjęło się roli koordynacji niniejszego listu.List polskich festiwali.pdf