Sytuacja na rynku pracy w Polsce stale się zmienia i może różnić się między konkretnymi miastami. W każdej miejscowości wymienić można zawody określane mianem deficytowych, czyli takich, których przedstawiciele z łatwością znajdą pracę oraz zawody nadwyżkowe, wśród których występują największe trudności z zatrudnieniem. A jak to wygląda w Małopolsce? Jacy specjaliści są pożądani, a jacy mogą mieć problem ze znalezieniem pracy w Krakowie?